Heeft u altijd al uw (groene) steentje bij willen dragen? Wilt u niets liever dan genieten van het zonnetje onder uw eigen boom? Zoek dan niet verder en zorg ervoor dat u deel uitmaakt van de nieuwe groene parel van Nijmegen! De Lustrumcommissie heeft de eer en het genoegen u kennis te laten maken met het project ‘De Nijmeegsche Dynastieën’. Een uniek studentenproject dat wij met u samen willen realiseren. De Orionvelden zijn op dit moment niet meer dan een grasvlakte. Door uw steun wordt hier een stukje groen geplaatst; een fijne plek om te genieten van de natuur.

 

Al jaar en dag is de N.S.V. Carolus Magnus, en met haar haar rechtsvoorgangers, onderdeel van het kloppend hart van de oudste stad van Nederland. Aankomend jaar zal het reeds 90 jaar geleden zijn dat Carolus is opgericht en daarom vieren wij dan ook ons 18e lustrum ‘Dynastie’. Toeval wil dat dit jaar Nijmegen tevens de Europese Groene hoofdstad 2018 is.

Vanuit Carolus hebben we nagedacht hoe wij hier als studentenvereniging en maatschappelijk partner aan bij kunnen dragen. Wij zijn dan ook blij om u te mogen informeren dat we in samenwerking met de gemeente en NL-Bloeit! de mogelijkheid hebben gecreëerd om een groene parel toe te voegen aan de stad. Hiermee kunnen we onze maatschappelijke betrokkenheid bij de stad laten blijken en ons lustrum een duurzame teint geven.

 

Door middel van dit project hoopt CM dan ook niet alleen naar haar eigen leden, maar naar de volledige Nijmeegse studentengemeenschap een signaal af te geven en duurzaamheid te benadrukken. We hopen dat wanneer we studenten nu meegeven dat duurzaam de norm is, ze hier voor de rest van hun (werkzame) leven gedachte aan zullen geven.

Dynastie.

Het thema van het 18e lustrum is ‘Dynastie’. Dit komt neer op het doorgeven van normen en waarden van persoon op persoon binnen een bepaalde familie of groep. Bomen zijn naar onze mening de perfecte belichaming van deze overdracht van generatie op generatie zoals wij dit al 90 jaar doen met onze regels en gewoontes. Met dit plan hopen we dan ook een duurzame en aantrekkelijke, groene omgeving te creëren die doorgegeven kan worden van generatie op generatie en op die manier duurzaam is in de kern.

De Nijmeegsche Dynastieën.

Op 1 februari wordt de eerste boom gepland op de Nijmeegsche Dynastieën, een stuk grond van ongeveer 8.8. hectare net achter de Radboud-Universiteit. Met het planten van deze boom begint ook meteen de aftrap van het project. Het project houdt het planten van 100% inheemse autochtone bomen in op een stuk grond dat nu niet meer is dan een grote grasvlakte.

 

Door het planten van deze bomen geven we de grasvlakte een extra impuls die niet alleen de belevingswaarde ten goede komt, maar ook de ecologische waarde. Dit project op deze schaal is een uniek studentenproject in Nederland, en wij zijn blij dat wij u hier deel van uit kunnen laten maken.

Samenwerking met NL-Bloeit! en Gemeente Nijmegen.

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving. De focus ligt op de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid) en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst. Stichting NL Bloeit! beschikt over de door de Belastingdienst toegekende ANBI status.

 

De verbinding met NL Bloeit! is voor CM een belangrijke voor de ontwikkeling en uitvoering van dit plan. Ook bij het toekomstig beheer speelt NL Bloeit! een belangrijke rol. Daarnaast zijn er diverse belanghebbenden, zoals de wijkraad Brakkenstein en de werkgroep Duurzaamheid in Heilig Landstichting die via NL Bloeit! zijn geïnformeerd.

Groene en duurzame leefomgeving.

De rijke biologische diversiteit van planten en dieren die zich hier vanaf het einde van de laatste ijstijd in duizenden jaren ontwikkelde, is in relatief korte tijd enorm aangetast door de mens. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over. Veel van onze flora en fauna is sterk achteruitgegaan of verdwenen, waaronder boom- en struiksoorten van autochtone herkomst. Door het toepassen van inheemse flora van autochtone herkomst dragen we bij aan het behoud van de genetische bronnen.

Het behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen in het Nederlands cultuurlandschap is essentieel, aangezien deze een essentieel onderdeel van de totale biologische diversiteit zijn. Anders gezegd, we zijn sterk afhankelijk zijn van dieren, planten en micro-organismen voor de productie van voedsel en bijvoorbeeld voor geneesmiddelen. Het is dan ook van groot belang de juiste soorten bomen en struiken te gebruiken die van nature in het gebied voorkomen. Het Rijk van Nijmegen is een belangrijk gebied waar nog zaden worden geoogst van diverse soorten bomen en struiken van autochtone herkomst. Deze soorten passen ook het beste bij de hier heersende klimatologische omstandigheden.

 

Door op geschikte locaties in het park bomen en struiken te planten ontstaat er meer groen op verschillende niveaus (lagen). De kruidlaag blijft beeldbepalend maar door het toevoegen van een paar duizend vierkante meter bomen en struiken ontstaat er een aanzienlijke verrijking van het park, voor mensen, flora en fauna. Niet alleen de sier- en belevingswaarde wordt vergroot, ook de ecologische waarde neemt toe. Door veel vruchtdragende soorten zoals winterlinde, wilde kers, wilde appel, lijsterbes, gewone vlier, Gelderse roos, hazelaar, wilde rozen te gebruiken wordt het park verrijkt met bloesem, nectar, stuifmeel, vruchten en noten. Dit is ontzettend belangrijk voor het vergroten van de soortenrijkdom in het park.

 

De organisatie die 25 jaar geleden in Nederland begonnen is met het telen van inheemse autochtone bomen en struiken heeft 20 jaar lang geopereerd vanuit de Heilig Landstichting.

Hoe kunt u helpen?

De bomen die we gaan planten op de Nijmeegsche Dynastieën moeten ergens vandaan komen. Van waar beter kunnen deze bomen komen dan de mensen die Nijmegen en European Green Capital een warm hart toedragen.

 

U kan met uw dispuut, studievereniging, familie of bedrijf een boom adopteren voor in het park. Zo kunt u dus een familieboom neerzetten, en zo uw dynastie zien groeien! Wanneer u besluit een boom te adopteren krijgt u een naamsvermelding op een bord bij de ingang van de Nijmeegsche Dynastieën. Daarnaast krijgt u een overzicht thuisgestuurd waarin u kan zien waar uw boom op het terrein staat zodat u precies weet wat uw plek is.

 

Verder krijgt u wanneer u een of meerdere bomen adopteert een certificaat met alle specifieke info over uw boom of bomen zodat u net wat meer te weten komt over uw boom.

 

Uw investering is dus een kleine investering met groot gevolg! U kunt al een lustrumboom aanschaffen voor €150,-. Bent u geïnteresseerd in de aanschaf van een Lustrumboom, dan kan u hiernaast uw gegevens achterlaten en een aanbetaling doen!

Totaal: € 150

In het nieuws.

Ons initiatief is ook niet aan de lokale media voorbij gegaan. Hier treft u een aantal van de berichten aan die over de Nijmeegsche Dynastieën gepubliceerd zijn!

In samenwerking met: